Negen inwoners van de gemeente Bergen hebben op woensdag 26 april een Koninklijke Onderscheiding ontvangen tijdens de Lintjesregen. Burgemeester Manon Pelzer heeft de onderscheidingen uitgereikt. Op deze pagina vindt u meer informatie over de gedecoreerden.

De heer H. (Harry) Bakker uit Nieuw Bergen

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Bakker (64) is eigenaar van Bakker Consultancy in Bergen. Hij ontvangt een Koninklijke Onderscheiding vanwege de volgende activiteiten:

 • 1990-2010: penningmeester (1990-1995 en 2007-2010) van en vrijwilliger bij Volleybalverening Montagnards Bergen;
 • 2005-2020: penningmeester (2005-2010 en 2012-2020) van en vrijwilliger bij Tennisvereniging Bergen;
 • 2015-2018: voorzitter van Hengelsportvereniging ’t Alvertje in Opheusden;
 • 2016-2017: mantelzorger/ondersteuner voor zijn dochter in Abu Dhabi;
 • 2017-heden: penningmeester/secretaris van de Viswater Beheervereniging Gennep;
 • 2018-heden: raadslid gemeente Bergen.

Mevrouw C.M. (Corrie) Litjens-Kemper uit Nieuw Bergen

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Litjens Kemper (80) was tot haar pensionering werkzaam bij Service Centrum Litjens. Zij ontvangt een Koninklijke Onderscheiding vanwege de volgende activiteiten:

 • 1983-heden: lid van de Garde van Oud Prinsen bij Carnavalsverenging De Erdmennekes in Bergen;
 • 1995-heden: vrijwilliger bij de nationale vereniging De Zonnebloem, afdeling Bergen;
 • 1996-heden: collectecoördinator bij het Prinses Beatrix Spierfonds afdeling Bergen;
 • 2005-heden: vrijwilliger bij de R.K. Sint Petrusparochie in Bergen;
 • 2012-2022: medeoprichter en voorzitter van de Stichting Goede Doelen Week Bergen.

Mevrouw E.C. (Ellie) Janssen-Knippenberg uit Nieuw Bergen

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Janssen-Knippenberg (68) was tot haar pensionering werkzaam bij Doesberg Components B.V.. Zij ontvangt een Koninklijke Onderscheiding vanwege de volgende activiteiten:

 • 1982-1991: vrijwilliger en lid van de ouderraad bij OBS De Klimop;
 • 1984-1988: penningmeester van de Stichting Peuterspeelzaal Bergen e.o.;
 • 1987-2015: vrijwilliger bij en secretaris (2001-2005) van de Ponyclub Sint Joris in Bergen;
 • 1988-1991: secretaris van Buurtvereniging De Zandberg in Bergen;
 • 1992-1996: penningmeester van Buurtvereniging ’t Palet in Bergen;
 • 1997-2020: bestuurslid en voorzitter (2013-2020) van de personeelsvereniging van Doesburg Components B.V.;
 • 1998-heden: vrijwilliger bij en secretaris van de Stichting Exploitatie Sportterrein ’t Knikkerven in Well;
 • 2004-heden: vrijwilliger bij de Paardensportverenging De Maasduinen in Well;
 • 2022-heden: penningmeester van de Dorpsraad Nieuw Bergen, tevens lid van de commissie groen.

De heer J.H. (John) Toonen uit Afferden

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Toonen (63) is werkzaam bij Essity N.V.. Hij ontvangt een Koninklijke Onderscheiding vanwege de volgende activiteiten bij het Instituut voor Natuureducatie (IVN) afdeling Niers en Maas:

 • 1989-heden: artikelen schrijven voor afdelingsblad MANIE;
 • 1989-heden: diverse projecten, zoals het omvormen van de kelders van ruïne Bleijenbeek tot vleermuizenverblijf (1989-1991), verbouwing en inrichting IVN gebouwen (1998-2000), mede-initiatiefnemer bomenroute Gennepse Heide (2009) en vrijwilliger bij de inrichting van het Natuurbelevingspad op de Gennepse Heide (2018);
 • 1996-heden: mentor en docent voor de IVN natuurgidsencursus;
 • 1998-2005: bestuurslid;
 • 1998-heden: coördinator landschapsbeheer;
 • 1998-heden: lid werkgroep reptielen en amfibieën;
 • 2010-heden: initiatiefnemer en organisator van de jaarlijkse natuurnetwerkdagen voor middelbare scholieren;
 • 2014-heden: coördinator van de Vogelwerkgroep en de hieraan gerelateerde werkgroep uilenkasten;
 • 2011-heden: vrijwilliger bij het stikstofmeetnet van het RIVM;
 • 2022-heden: ondersteuner van de boswachter ecologie bij het reptielenonderzoek.

Mevrouw H (Hennie) Nillesen-van Lammeren uit Aijen

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Nillesen-van Lammeren (61) is werkzaam bij het Radboud universitair medisch centrum in Nijmegen. Zij ontvangt een Koninklijke Onderscheiding vanwege de volgende activiteiten:

 • 1992-2017: bestuurslid (2002-2006), penningmeester (1992-1995), voorzitter (1996-2001 en 2006-2007) van en vrijwilliger bij ZijActief afdeling Bergen;
 • 2012-2015: penningmeester van ZijActief Limburg;
 • 1997-2012: bestuurslid van CDA Bergen;
 • 2011-2016: landelijk bestuurslid van CDA Vrouwenberaad;
 • 2011-2022: raadslid gemeente Bergen;
 • 2012-2014: vrijwilliger bij De Zorggroep, locatie Maasduinen Staete Bergen;
 • 2015-2019: statenlid Provincie Limburg.

De heer A.J.C. (Rob) Vervoort uit Aijen

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Vervoort (57) ontvangt een Koninklijke Onderscheiding vanwege de volgende activiteiten:

 • 1980-1993: vrijwilliger bij Jong Nederland, afdeling Bergen;
 • 1995-heden: vrijwilliger bij en bestuurslid (1995-2000) van de Fanfare Les Montagnards in Bergen;
 • 1998-heden: vrijwilliger bij en voorzitter (1999-2002) van de Carnavalsvereniging De Erdmennekes in Bergen;
 • 2005-2016: lid van de ouder- en schoolraad Mariaschool in Bergen;
 • 2010-2019: veilingmeester van de jaarlijkse Köpkesmert ten behoeve van de fondsenwerving voor de Kapel in Aijen;
 • 2013-heden: dijkwacht bij Waterschap Limburg.

De heer G.H.C. (Ger) Peters uit Well

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Peters (71) is gepensioneerd horeca-exploitant. Hij ontvangt een Koninklijke Onderscheiding vanwege de volgende activiteiten:

 • 1978-1987: bestuurslid van de Voetbalclub EWC Well;
 • 1984-heden: bestuurslid (1984-1994) en vrijwilliger bij Carnavalsvereniging De Maasjoerts in Well;
 • 2010-heden: penningmeester (2010-2016) en voorzitter (2016-heden) van en vrijwilliger bij de Stichting Archief Well;
 • 2017-heden: vrijwilliger bij Stichting Ontmoetingspunt Well.

Mevrouw M.J.A. (Marian) van Bon-Fransman uit Wellerlooi

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Van Bon-Fransman (68) is mede-eigenaar van Maatschap Van Bon-Fransman. Zij ontvangt een Koninklijke Onderscheiding vanwege de volgende activiteiten:

 • 1988-2000: bestuurslid van en vrijwilliger bij Voetbalvereniging Resia ’42 in Wellerlooi;
 • 2002-heden: vrijwilliger bij de Scouting Wellerlooi;
 • 2013-heden: bestuurslid (2013-2016), secretaris (2016-heden) van en vrijwilliger bij de Stichting Archief de Loi in Wellerlooi.

Mevrouw W.H.J.M. (Wilma) Philips-Schröder uit Nieuw Bergen

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Philips-Schröder (73) was tot haar pensionering werkzaam bij Aob Compaz. Zij ontvangt een Koninklijke Onderscheiding vanwege de volgende activiteiten:

 • 2004-heden: penningmeester (2005-heden) van en vrijwilliger bij De Zonnebloem afdeling Bergen;
 • 2015-heden: lid van de stuurgroep van en vrijwilliger bij het Ontmoetingscentrum Bergen (OCB).

Mevrouw Philips-Schröder is telefonisch op de hoogte gesteld van de Koninklijke Onderscheiding. De onderscheiding wordt op een later moment uitgereikt.