Leerlingen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Jongeren tussen de 16 en 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald zijn kwalificatieplichtig.

Een startkwalificatie is (minimaal) een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger). De kwalificatieplicht geldt niet voor jongeren die onderwijs gevolgd hebben in de uitstroomprofielen arbeidsmarktgericht of dagbesteding op het voortgezet speciaal onderwijs. 

Inschrijven en vrijstelling

Ouders of verzorgers moeten hun leerplichtige kinderen inschrijven op een school. De kinderen moeten ook echt naar die school gaan. Soms kan een kind vrijstelling krijgen van de leerplicht. Dit gebeurt alleen in uitzonderingsgevallen. Denk aan een begrafenis of een huwelijk. Het kan ook voorkomen dat een kind ongeschikt is om naar school te gaan door lichamelijke of psychische oorzaken. In dit geval krijgt uw kind vrijstelling van de leerplicht. Er zijn nog meer reden voor vrijstelling. Hiervoor kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid.

Schoolvakanties

Op de website van de Rijksoverheid kunt u terecht voor de actuele data van de schoolvakanties. Gemeente Bergen valt in de regio Zuid.

Aanvullende informatie

Rijksoverheid