De gemeente Bergen gaat de rijbaan van de Lammerskamp vervangen. Ook wordt een trottoir gerealiseerd, vanaf de Lammerskamp aan de Elsterendijk richting de N271. De gemeente wil deze werkzaamheden begin 2022 uitvoeren.

De werkzaamheden bestaan uit:

  • Het vervangen van het asfalt van de rijbaan van de Lammerskamp door betonstraatstenen;
  • Het aanbrengen van een kruisingsvlak van onderscheidende kleur bestrating op de T-splitsing Lammerskamp – Rietdekkerstraat;
  • Het inrichten van het trottoir in de Lammerskamp bij de huisnummers 1 t/m 11 conform het trottoir gelegen op de Lammerskamp voor huisnummers 13 t/m 29;
  • Het afkoppelen van het hemelwater van de rijbaan en trottoirs in de Lammerskamp door middel van infiltratiekolken;
  • Het aanbrengen van een trottoir aan de Elsterendijk vanaf de Lammerskamp tot aan de N271.

De tekening met daarop het ontwerp voor de rijbaan en het trottoir kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Vragen?

Stuur dan een e-mail naar info@bergen.nl. U kunt ook bellen met het Klant Contact Centrum via (0485) 34 83 83.