Wat is het?

Een Koninklijke onderscheiding is een erkenning voor persoonlijk bijzonder werk voor de samenleving. Dit kan vrijwilligerswerk zijn, maar ook een buitengewone prestatie tijdens betaald werk. Als u iemand kent in uw omgeving die een lintje verdient, dan kunt u die persoon voordragen.

Hoe werkt het?

De lintjesregen vindt jaarlijks plaats op de laatste werkdag voor Koningsdag. De meeste Koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt tijdens deze 'lintjesregen'. Als u iemand wilt voordragen voor de lintjesregen van het volgend jaar, dient u uw complete voorstel in vóór 1 juli.

Wilt u de onderscheiding tijdens een tussentijdse gelegenheid laten uitreiken? Bijvoorbeeld bij het afscheid van een vrijwilliger? Vraag de onderscheiding dan minimaal 6 maanden van tevoren aan.

Wat moet ik doen?

U vult via de landelijke website Lintjes.nl een digitaal aanvraagformulier in. Wilt u uw aanvraag liever schriftelijk indienen? Neem dan contact op met het secretariaat van de burgemeester via (0485) 34 83 83 of 14 0485 of stuur een e-mail.

Waar moet ik op letten?

  • De voorgestelde persoon woont in de gemeente Bergen (L);
  • De bijzondere verdiensten van vrijwilligers voor onze samenleving zijn langdurig óf;
  • Er is sprake van hele bijzondere prestaties ten behoeve van de samenleving in een betaalde baan of nevenfunctie;
  • De verdiensten lopen tot op de dag van vandaag, of zijn op moment van uitreiking recentelijk afgerond.

Voor meer informatie kunt u bij het secretariaat van de burgemeester terecht. Meer informatie leest u ook op de landelijke website.

Aanvullende informatie

De burgemeester brengt haar advies uit over alle voorstellen. De Commissaris van de Koning geeft daarna zijn advies en stuurt het voorstel door naar de Kanselarij der Nederlandse Orden. Een onafhankelijk college, het Kapittel voor de Civiele Orden, geeft een zwaarwegend advies aan de betrokken minister. Wanneer de minister positief beslist, wordt de onderscheiding bij Koninklijk Besluit verleend. De gemeente informeert u over de uitkomst van het voorstel en maakt afspraken met u over het moment van uitreiking.