De gemeente Bergen wil alle kansen benutten die binnen de bebouwde omgeving mogelijk zijn. Met deze reden zet de gemeente in op kleinschalige opwekking en innovatie. Dit kan bijvoorbeeld door zonnepanelen op bedrijfsdaken en het oprichten van energiecoöperaties.

Om in te zetten op dit onderdeel houdt gemeente Bergen de laatste ontwikkelingen nauw in de gaten en zet deze waar mogelijk in. Verder heeft het programma VerduurSAMEN2030 tot eind 2021 middels de VerduurSAMEN2030-impuls het oprichten van energiecoöperaties gestimuleerd. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van twee energiecoöperaties.