Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente.

U kunt een klacht indienen over:

  • de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders;
  • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie;
  • het niet reageren op uw vragen.

Wat moet ik doen?

U kunt uw klacht mondeling of schriftelijk indienen bij de gemeente. Maak duidelijk waar de klacht over gaat en waarom u de klacht indient. De gemeente kan u vragen langs te komen om uw klacht te bespreken.

Daarna krijgt u bericht van de gemeente. Bent u het niet eens met de uitspraak van de gemeente? Dan kunt u een oordeel vragen aan een onafhankelijke instelling, zoals de Nationale ombudsman.

Hoe lang duurt het?

  • De gemeente behandelt uw klacht binnen 6 weken. 
  • Als u het niet eens bent met het antwoord van de gemeente, kunt u een oordeel vragen aan een onafhankelijke organisatie. Bijvoorbeeld de Nationale ombudsman.

Aanvullende informatie

Gemeente Bergen heeft een klachtenregeling.