Wat is het?

Bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente. U kunt een klacht indienen over:

 • de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders;
 • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie;
 • het niet reageren op uw vragen.

Hoe werkt het?

Uw klacht mag niet anoniem of discriminerend zijn.

Bezwaar tegen een besluit

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u geen klacht indienen. Wel kunt u bezwaar maken of een beroep indienen.

Klacht over uw buurt

Heeft u een klacht, opmerking of tip over uw buurt? Is bijvoorbeeld de verlichting van uw straat kapot? Of heeft u last van illegale dump van afval, een verstopte riolering of een losse stoeptegel? Doe dan een melding.

Wat moet ik doen?

U dient uw klacht schriftelijk in bij de gemeente. Dit kan per post of per mail. Uw klacht bevat in ieder geval:

 • Uw naam en adres;
 • Uw telefoonnummer en e-mailadres;
 • De datum waarop de klacht wordt verstuurd;
 • Een toelichting op uw klacht;
 • Uw handtekening.

Dient u (tevens) namens iemand anders een klacht in? Gebruik dan onderstaand machtigingsformulier. 
 

U stuurt uw klacht naar:

 • Gemeente Bergen
  t.a.v. de klachtencoördinator
  Postbus 140
  5854 ZJ Bergen L
 • info@bergen.nl

Wat gebeurt er met uw klacht?

De gemeente beoordeelt uw klacht vertrouwelijk. Het is mogelijk dat u uw klacht mondeling moet toelichten. Als dat zo is, krijgt u bericht van de gemeente. Na beoordeling ontvangt u een antwoord van de gemeente op uw klacht.

Aanvullende informatie

Niet eens met het besluit over uw klacht

Bent u het niet eens met de beslissing of met de manier waarop uw klacht is behandeld? Dan kunt u terecht bij de Nationale Ombudsman(externe link).

Klachtenregeling

Gemeente Bergen heeft een klachtenregeling(externe link).

Jaarverslag klachten

In het Jaarverslag klachten van de gemeente staat het aantal klachten dat (per afdeling) is ontvangen, de aard van de klachten en de resultaten van klachtafhandeling. Daarnaast krijgt u uitleg over de klachtprocedure en de afhandeling van klachten door de Nationale Ombudsman.

Download hier het jaarverslag klachten