Wat is het?

Bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente. U kunt een klacht indienen over:

 • de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders;
 • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie;
 • het niet reageren op uw vragen.

Hoe werkt het?

Uw klacht mag niet anoniem of discriminerend zijn.

Bezwaar tegen een besluit

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u geen klacht indienen. Wel kunt u bezwaar maken of een beroep indienen.

Klacht over uw buurt

Heeft u een klacht, opmerking of tip over uw buurt? Is bijvoorbeeld de verlichting van uw straat kapot? Of heeft u last van illegale dump van afval, een verstopte riolering of een losse stoeptegel? Doe dan een melding.

Wat moet ik doen?

U dient uw klacht schriftelijk in bij de gemeente. Dit kan per post of per mail. Uw klacht bevat in ieder geval:

 • Uw naam en adres;
 • Uw telefoonnummer en e-mailadres;
 • De datum waarop de klacht wordt verstuurd;
 • Een toelichting op uw klacht;
 • Uw handtekening.

U stuurt uw klacht naar:

 • Gemeente Bergen
  t.a.v. de klachtencoördinator
  Postbus 140
  5854 ZJ Bergen L
 • info@bergen.nl

Wat gebeurt er met uw klacht?

De gemeente beoordeelt uw klacht vertrouwelijk. Het is mogelijk dat u uw klacht mondeling moet toelichten. Als dat zo is, krijgt u bericht van de gemeente. Na beoordeling ontvangt u een antwoord van de gemeente op uw klacht.

Aanvullende informatie

Niet eens met het besluit over uw klacht

Bent u het niet eens met de beslissing of met de manier waarop uw klacht is behandeld? Dan kunt u terecht bij de Nationale Ombudsman.

Klachtenregeling

Gemeente Bergen heeft een klachtenregeling.