Werken u en uw partner overdag of zijn er andere redenen waarom u niet elke dag zelf voor uw kinderen kunt zorgen? Dan kunt u kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een financiële bijdrage van de overheid voor de opvang van uw kinderen in een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of bij een gastouder.

U kunt als ouder alleen kinderopvangtoeslag krijgen voor de uren die u werkt (reistijd telt niet mee). Hierbij moet u uitgaan van de ouder die het minste uren per jaar werkt. Werkt u (ook) betaald in de gastouderopvang? Voor deze uren krijgt u geen kinderopvangtoeslag.

Hoe werkt het?

De hoogte van uw kinderopvangtoeslag hangt af van uw inkomen. Hoe hoger uw inkomen, des te lager de kinderopvangtoeslag. De hoogte hangt ook af van de soort opvang, het uurtarief van de opvang en het aantal uren waarvoor de toeslag wordt aangevraagd.

U kunt kinderopvangtoeslag krijgen voor de volgende vormen van kinderopvang:

  • Buitenschoolse opvang: opvang voor kinderen op de basisschool voor en na schooltijd en in de vakanties;
  • Dagopvang: opvang in een kinderdagverblijf of crèche waar kinderen van 0 tot 4 jaar het hele jaar door gedurende een of meer dagdelen per week worden opgevangen;
  • Gastouderopvang: opvang van kinderen in de woning van vraagouder of van de gastouder. U kunt alleen toeslag krijgen als de gastouder is aangemeld bij een geregistreerd gastouderbureau.
  • Eigen oppas: deze oppas dient geregistreerd te zijn als gastouder en u betaalt de oppas wit. Dit kunt u via het gastouderbureau regelen.
  • Ouderparticipatiecrèches zijn een vorm van opvang waarin een groep ouders beurtelings hun eigen kinderen opvangt.

Wat moet ik doen?

U kunt uw kinderopvangtoeslag aanvragen via de Belastingdienst. Ook heeft u daar de mogelijkheid om een proefberekening te maken. Bij uw aanvraag heeft u uw DigiD gegevens nodig.

Wat moet ik meenemen?

U heeft bewijzen van inkomsten van u en uw partner nodig. Ook heeft u het adres nodig van de instelling die de opvang regelt en de kostenopgave daarvan.