Volgens de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen moet elke formele kinderopvang zich bij de gemeente melden. 

De GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) controleert voor gemeenten de opvang. De GGD bezoekt elk jaar onaangekondigd kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en peuterspeelzalen. De inspecteur bekijkt de dagelijkse praktijk en controleert de kwaliteit van de opvang. Elk jaar controleert de GGD steekproefsgewijs ook gastouders.

De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor het landelijke toezicht. In het Landelijk Register Kinderopvang vindt u gegevens van alle organisaties in de kinderopvang die aan de wettelijke eisen voldoen. Het registratienummer kunt u nodig hebben als u kinderopvangtoeslag wilt aanvragen.

De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. Is de kwaliteit van een organisatie in de kinderopvang onvoldoende, dan kan de gemeente handhavend optreden.

Meer informatie