Wat is het?

Als u uw kind erkent, wordt u juridisch ouder. Dit betekent dat u dan de wettelijke ouder van uw kind bent. Dit hoeft niet altijd de biologische ouder te zijn. Als juridisch ouder hebt u rechten en plichten. Zo hebt u er recht op om uw kind te zien en bent u verplicht om voor het kind te zorgen.

Erkenning doet u bij de burgerlijke stand van de gemeente of via een notaris.

Erkenning niet nodig

U hoeft uw kind niet te erkennen als u automatisch juridisch ouder bent. Dit is zo als:

 • u de biologische moeder bent;
 • u getrouwd bent met de moeder;
 • u een geregistreerd partnerschap hebt met de moeder.

Let op: als duomoeder moet u wel de verklaring ‘donor onbekend’ meenemen bij de geboorteaangifte. Als u dit niet doet, kunt u uw kind alsnog erkennen en juridisch ouder worden.

Hoe werkt het? 

U kunt uw kind erkennen als u een man bent van 16 jaar of ouder. Ook als u duomoeder bent, kunt u uw kind erkennen. Verder geldt het volgende:

 • Uw kind heeft nog geen juridische vader;
 • Als uw kind 2 ouders heeft, kan het nooit door een ander worden erkend;
 • Als u onder curatele staat, dan hebt u toestemming nodig van de rechter;
 • Als u door bloedverwantschap niet met de moeder mag trouwen, kunt u het kind niet erkennen;
 • U kunt geen overleden kind erkennen;
 • Als u de biologische vader bent, kunt u de erkenning later niet ongedaan maken.

Wat moet ik doen? 

U kunt uw kind na de geboorte op twee momenten erkennen:

 • Bij de geboorteaangifte;
 • Na de geboorteaangifte.

Erkennen bij de geboorteaangifte

U doet binnen 3 dagen aangifte van de geboorte van uw kind. Op zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag kunt u geen aangifte doen. Aangifte doet u bij de gemeente waar uw kind is geboren. U kunt uw kind dan meteen erkennen. Als de moeder niet kan meekomen naar de gemeente, hebt u schriftelijke toestemming van haar nodig om uw kind te erkennen.

Erkennen na de geboorteaangifte

U gaat samen met de moeder naar de gemeente om uw kind te erkennen. Dit kan in elke gemeente in Nederland. Als het kind dat u wilt erkennen 12 jaar of ouder is, hebt u schriftelijke toestemming nodig van de moeder én het kind. Als u van beiden geen toestemming krijgt, kunt u de rechter vragen om toestemming. Dit kan alleen als u de biologische ouder bent van uw kind.

Als het kind dat u wilt erkennen 16 jaar of ouder is, gaat u samen naar de gemeente. De moeder hoeft hier niet bij te zijn.

Ouderlijk gezag aanvragen

Door erkenning bent u nog geen wettelijke vertegenwoordiger van uw kind. Daarvoor moet u eerst het ouderlijk gezag aanvragen via Rechtspraak.nl. Als u ouderlijk gezag hebt, mag u beslissingen nemen over de opvoeding en de verzorging van uw kind. U mag dan ook het vermogen van uw kind beheren. U hoeft geen ouderlijk gezag aan te vragen als uw kind geboren is tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Afspraak maken

Afspraak maken

Telefoon: (0485) 34 83 83 of 14 04 85

Wat moet ik meenemen? 

Als het kind niet in de gemeente geboren is waar u de erkenning gaat regelen, neem dan een afschrift van de geboorteakte mee.

Als de moeder meegaat naar de gemeente:

 • Uw geldige identiteitsbewijs;
 • Geldig identiteitsbewijs van de moeder.

Als de moeder niet meegaat naar de gemeente:

 • Uw geldige identiteitsbewijs;
 • Schriftelijke toestemming van de moeder;
 • Handtekening van de moeder op de schriftelijke toestemming;
 • Kopie geldig identiteitsbewijs moeder.

Extra nodig bij erkenning kind van 12 tot 16 jaar

 • Schriftelijke toestemming van het kind;
 • Kopie geldig identiteitsbewijs van het kind.

Extra nodig bij erkenning kind door duomoeder

 • Verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (alleen nodig als de donor anoniem is).

Hoe lang duurt het?

U krijgt direct een afschrift van de erkenningsakte mee.