De kaderbrief is het startsein voor de begroting. In deze brief schetst het college de inhoudelijke en financiële overwegingen die de kaders vormen voor het samenstellen van de begroting, die het college aan de gemeenteraad voorlegt.

Het is vervolgens aan de gemeenteraad om te bepalen welke aspecten van het gemeentelijke beleid in de begroting prioriteit moeten krijgen. De kaderbrief wordt besproken, maar wordt niet vastgesteld. Het integrale debat, de concrete afwegingen en de uiteindelijke besluitvorming vinden plaats tijdens de algemene beschouwingen in november.

De raad heeft in de vergadering van 12 juli 2018 kennis genomen van de Kaderbrief 2019.