Het Kadaster verzamelt onder andere gegevens over eigendom van grond, huizen, fabrieken, schepen en vliegtuigen. Al deze informatie kunt u bij het Kadaster opvragen.

Het Kadaster houdt de openbare registers bij. Daarin wordt het eigendom van onroerende goederen zoals gronden, huizen en fabrieken bijgehouden. Het Kadaster registreert ook het eigendom van registergoederen zoals schepen en vliegtuigen.

Daarnaast houdt het Kadaster cartografische gegevens bij. Met luchtfoto's en terreinverkenning wordt topografische kennis over Nederland verzameld. Het Kadaster is verder beheerder van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen, perceelsgebonden beperkingsgegevens en gegevens over ondergrondse netten en digitale ruimtelijke plannen zoals bestemmingsplannen en structuurvisies.

Ook heeft het Kadaster:

 • topografische gegevens;
 • landmeetkundige gegevens;
 • gegevens over beperkingen op onroerend goed, en;
 • gegevens over ondergrondse kabels en leidingen.

Afspraak maken

Afspraak maken

Telefoon: (0485) 34 83 83 of 14 04 85

Hoe werkt het?

U kunt de volgende kadastrale informatie opvragen bij het Kadaster:

 • kadastraal bericht
 • hypothecair bericht
 • uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart
 • aan- en verkoopprijzen van woningen in uw buurt
 • woningrapport

Wat moet ik doen?

 • Bij het Kadaster kunt u de informatie opvragen.
 • Als u twijfelt over de oppervlakte van een stuk grond of over de grens tussen uw erf en die van uw buren, dan kunt u het Kadaster vragen de grenzen aan te geven op uw grond. Vraag een kadastrale kaart aan via het Kadaster.
 • Via Ruimtelijkeplannen.nl kunt u ook ruimtelijke plannen bekijken.