Wat is het?

Het Kadaster verzamelt gegevens over eigendom van grond, huizen, fabrieken, schepen en vliegtuigen. Ook heeft het Kadaster:

  • topografische gegevens;
  • landmeetkundige gegevens;
  • gegevens over beperkingen op onroerend goed, en;
  • gegevens over ondergrondse kabels en leidingen.

Al deze informatie kunt u bij het Kadaster(externe link) opvragen.

Hoe werkt het?

U kunt de volgende kadastrale informatie opvragen bij het Kadaster:

  • Kadastraal bericht;
  • Hypothecair bericht;
  • Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart;
  • Aan- en verkoopprijzen van woningen in uw buurt;
  • Woningrapport.

Wat moet ik doen?

Vraag de informatie aan bij het Kadaster(externe link)

Als u twijfelt over de oppervlakte van een stuk grond of over de grens tussen uw erf en die van uw buren, dan kunt u het Kadaster vragen de grenzen aan te geven op uw grond. Vraag dan een kadastrale kaart(externe link) aan via het Kadaster. 

Via Ruimtelijkeplannen.nl(externe link) kunt u ook ruimtelijke plannen bekijken.

Aanvullende informatie

De gemeente, het Kadaster en andere particuliere en overheidsdiensten verzorgen de landmetingen. Voor de vaststelling van de oppervlakte van een perceel is de inmeting door het Kadaster bepalend. De gemeente (of het Kadaster in opdracht van de gemeente) meet ook de zogenaamde ondergrondse infrastructuur, zoals kabels en leidingen, en vermeldt deze op een kaart.

Landmeetkundige gegevens zijn topografische gegevens. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over hoogte en oppervlakte van grond of gebouwen. Maar ook gegevens uit metingen over bomen, kabels en leidingen en erfgrenzen. De gemeente gebruikt deze gegevens bij het maken van bestemmingsplannen.