De jeugdgezondheidszorg wordt in de gemeente Bergen uitgevoerd door de GGD Limburg-Noord (Gemeentelijke GezondheidsDienst). 

Jeugdartsen, assistenten en verpleegkundigen volgen de groei en ontwikkeling van kinderen in de leeftijd tot 18 jaar. De GGD zoekt via consultatiebureaus en scholen contact met de ouders en met kinderen om zo de gezondheid te kunnen bevorderen en eventuele trends in ziektebeelden te kunnen herkennen en tegengaan.

Ontwikkeling kind

Ieder kind in de leeftijd van 0-18 jaar krijgt op vaste momenten een uitnodiging van de GGD om samen met de ouder(s) of verzorger(s) de groei en ontwikkeling van het kind te volgen. Het is mogelijk dat kortdurend extra begeleiding, voorlichting of een verwijzing naar een specialistische hulpverlener aangeboden wordt. De jeugdarts of jeugdverpleegkundige stemt dit steeds af met de ouder(s) of verzorger(s) van het kind.

Waarvoor kunt u terecht bij Jeugdgezondheidszorg

Zwangerschap en consultatiebureau

Heeft u vragen tijdens of over zwangerschap? Dan kunt u daarvoor terecht bij het consultatiebureau. Kinderen tot 4 jaar bezoeken regelmatig het consultatiebureau om hun groei en ontwikkeling te volgen. Op bepaalde leeftijden wordt uw kind ingeënt of krijgt uw kind een ogentest of gehooronderzoek.

Een verpleegkundige kan eventueel thuis op bezoek komen.

Jeugdgezondheidszorg op school

Regelmatig is JGZ (Jeugdgezondheidszorg) op school aanwezig om de groei en ontwikkeling van kinderen te volgen. Iedere school heeft vaste contactpersonen. Voor vragen kunt u terecht bij de jeugdverpleegkundige of de jeugdarts op school. U kunt ze bereiken via (088) 119 11 11.

Meer informatie over de Jeugdgezondheidszorg

vindt u op de website van de GGD Limburg-Noord(externe link).