In 2012 heeft de gemeente Bergen deelgenomen aan het INTERREG-project ‘grenzeloze maatschappelijke strategie’. Een project waarin elf Nederlandse en Duitse gemeenten elkaar beter hebben leren kennen.

De gemeenten hebben informatie uitgewisseld op de thema’s cultuur, economie en toerisme.