Gemeente Bergen gaat in de straat Bessembiender in Siebengewald een wadi aanleggen. Dat is een buffer- en infiltratievoorziening die (tijdelijk) gevuld is met hemelwater.