Als u een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking heeft, heeft u misschien extra begeleiding of ondersteuning nodig om goed te kunnen werken. Dit heet ‘beschut werk’.

Het Sociaal Team van de gemeente kan u helpen bij het vinden van beschut werk.

De medewerker van het Sociaal Team bekijkt samen met u of beschut werk de beste oplossing is. Zo ja, dan vraagt de gemeente een advies aan bij het UWV. Is dit advies positief, dan zoekt de gemeente samen met u naar een passende werkplek.