Wat is het? 

Als u een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking heeft, heeft u misschien extra begeleiding of ondersteuning nodig om goed te kunnen werken. Dit heet ‘beschut werk’.

Wat moet ik doen?

Het Sociaal Team van de gemeente kan u helpen bij het vinden van beschut werk. De medewerker van het Sociaal Team bekijkt samen met u of beschut werk een goede oplossing is. Zo ja, dan vraagt de gemeente een advies aan bij het UWV. Is dit advies positief, dan zoekt de gemeente samen met u naar een passende werkplek.

Hoe lang duurt het?

Het UWV geeft binnen 8 weken een advies aan de gemeente. U krijgt dan van de gemeente bericht wat de volgende stap is.