Iedere gemeente heeft het wettelijke recht hondenbelasting te heffen. In de gemeente Bergen wordt geen hondenbelasting geheven.

Het product hondenbelasting is niet van toepassing in de gemeente Bergen.