Proclaimer

Dit is de officiële website van Gemeente Bergen. De gemeente is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Ze doet er alles aan de site actueel te houden. Komt u toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw e-mail op prijs. U kunt hiervoor het adres info@bergen.nl gebruiken. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!

Anonimiteit

U kunt de website van onze gemeente anoniem bezoeken. Via de statistieken krijgen wij alleen een beeld van het aantal bezoekers en welke pagina's er bezocht worden. Wij weten dus niet wie onze site bezocht heeft. Uw gegevens blijven anoniem.

Veiligheid

Wij doen er alles aan om het risico van virussen tot een minimum te beperken en controleren. We controleren dagelijks op onregelmatigheden. Helaas kunnen wij geen garanties afgeven.

Link naar andere sites

Onze site bevat links naar andere sites op servers van derden. De gemeente heeft daar geen controle op. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die sites. We aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van die sites of voor wat daaruit voortvloeit. Wij nemen alleen links op die passen binnen het gemeentelijk beleid en die een niet commercieel doel hebben.

E-mail

Ontvangt u een e-mailbericht van de gemeente dat niet voor u bestemd is, wilt u dit dan aan de afzender melden en het bericht uit uw bestanden verwijderen? U mag dit bericht niet verder verspreiden. Aan de inhoud van e-mailberichten kunt u geen rechten jegens de gemeente of een van haar bestuursorganen ontlenen. Verzoeken om een officiële beslissing van de gemeente waaraan rechtsgevolgen verbonden zijn, zijn niet rechtsgeldig als ze per mail zijn ingediend. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld e-mailverkeer over een vergunning, een subsidiebesluit of een overeenkomst. Bij e-mailverkeer bestaat de mogelijkheid van vertragingen of fouten. Dit omdat deze berichten vaak niet rechtstreeks aan de juiste persoon worden verzonden. Ook kunnen virussen via de e-mail worden verspreid, buiten medeweten van de gemeente of haar medewerkers. Gemeente Bergen is daarom niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de verzending van e-mail, of de niet-tijdige of onjuiste overbrenging ervan. Overigens controleren wij uitgaande e-mail op aanwezigheid van virussen.

Pagina opties