Zwem alleen op officiële zwemwaterlocaties (07-08-2018)

Een laag waterpeil, hoge watertemperatuur en stilstaand water vormen het ideale klimaat voor de  blauwalg.

De blauwalgen of blauwwieren zijn cyanobacteriën die eruit zien als wier. Blauwalgen zitten van nature in oppervlakte water, maar bij hoge temperaturen kunnen de blauwalgen tot bloei komen en blauw-groene en/of rode-drijflagen vormen.

Wanneer mensen of dieren in  contact komen met water waarin veel toxische blauwalgen voorkomen, kunnen zij daarvan gezondheidsklachten ondervinden. Deze klachten kunnen zijn jeuk, huiduitslag, maag- en/of darmklachten, hoofdpijn, oog- en oorpijn, afnemende activiteit, duizeligheid, ademhalingsproblemen en kramp. Waterschappen adviseren om contact met het zwemwater waarin blauwalg is geconstateerd te vermijden. 

Waar kun je veilig zwemmen in natuurwater?

Check voor je gaat zwemmen in natuurwater de actuele situatie op de website van Zwemwater.nl of via de zwemwaterapp van Rijkswaterstaat, provincie en waterschap. Tijdens het zwemwaterseizoen van 1 mei tot 1 oktober worden de officiële  zwemwaterlocaties gecontroleerd op waterkwaliteit.

Ook op de website van Waterschap Limburg leest u informatie over zwemmen in natuurwater en blauwalg.

Meldpunt water

Hebt u een melding, vraag of klacht over oppervlaktewater? Bijvoorbeeld over:

  • gevaarlijke situaties of slechte ervaringen met zwemmen
  • (dreigende) wateroverlast
  • watervervuiling
  • vissterfte
  • botulisme (dode vogels en eenden).

U kunt dit melden

Pagina opties