Zonder de kennis en ervaring van de agrariër werkt digitalisering niet (28-05-2019)

Dit item is verlopen op 30-06-2019.

Welke kansen en uitdagingen ontstaan door de digitalisering en precisie-akkerbouw? Over dit thema wisselden zo’n 65 agrariërs uit het Duits-Nederlandse grensgebied onlangs van gedachten

Bijeenkomst

Ze gaven gehoor aan de uitnodiging voor een bijeenkomst in het kader van het INTERREG-project Dynamic Borders, dat onder meer als speerpunt agribusiness heeft. Tijdens de bijeenkomst op het bedrijfsterrein van Agrarservice Schmitz in Weeze gaven deskundigen hun visie op „Precision Farming“.

Digitalisering

Zonder de kennis en ervaring van de boer over zijn eigen grond is landbouw niet mogelijk – dat was een van de belangrijkste inzichten van de circa 65 agrariërs uit de gemeenten Goch, Weeze, Bergen, Boxmeer, Cuijk en Gennep. Maar duidelijk is ook dat zij in het licht van de digitalisering, nauwelijks nog zonder technische hulpmiddelen kunnen. Hoe de bedrijven zich digitaal kunnen voorbereiden en over welke kennis ze moeten beschikken, werd bediscussieerd op het bedrijfsterrein van Agrarservice Schmitz in Weeze. Naast een bedrijfsrondleiding over het loonbedrijf stond vooral de uitwisseling met collega’s uit het buurland centraal.

INTERREG-project Dynamic Borders

In het INTERREG-project Dynamic Borders werken de gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Goch en Weeze grensoverschrijdend samen. Gezamenlijk worden de thema’s arbeidsmarkt, toerisme en agrofood opgepakt. Dynamic Borders wordt in het kader van INTERREG Deutschland-Nederland uitgevoerd en wordt mede gefinancierd door de provincies Limburg, Noord-Brabant en het MWIDE NRW (Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW, Nordrhein-Westfalen).

Pagina opties