Woensdag 20 maart, verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap (06-03-2019)

Dit item is verlopen op 21-03-2019.

Woensdag 20 maart 2019 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van Provinciale Staten van Limburg en het algemeen bestuur van het Waterschap Limburg.

StempasElke stem telt

Kiesgerechtigden krijgen uiterlijk 6 maart 2019 - 14 dagen voor de verkiezingen - op hun huisadres een uitnodiging om te stemmen: een stempas. Hiermee kunt u in elk stembureau binnen de gemeente Bergen stemmen.

Verhuizing

Verhuist u in verkiezingstijd, dan kan het zijn dat u nog moet stemmen in uw oude gemeente. Beslissend daarbij is de peildatum kiesgerechtigdheid. Het adres waarop u op 4 februari 2019 officieel staat ingeschreven, bepaalt waar u moet stemmen. Dit adres staat ook op uw stempas.

Op de stempas staat het adres van het dichtstbijzijnde stembureau maar binnen de gemeente mag in elk stembureau gestemd worden.

Kiezerspas en volmacht

Om elders, bijvoorbeeld in de nieuwe woongemeente, een stem uit te kunnen brengen, kunt u een kiezerspas aanvragen. Met een kiezerspas kunt u stemmen binnen het hele gebied waarvoor de verkiezing geldt: voor beide verkiezingen is dit binnen de provincie Limburg. U kunt ook iemand uit uw oude woonplaats machtigen om namens u te stemmen, dat kan met een volmacht.

Vervangende stempas

Hebt u ten onrechte geen stempas ontvangen of hebt u uw stempas verloren? Dan kunt u bij de gemeente waar u op 4 februari 2019 ingeschreven stond, een nieuwe stempas aanvragen. Dat kan zowel schriftelijk als mondeling. Een schriftelijke aanvraag moet uiterlijk 5 dagen voor de stemming door de burgemeester zijn ontvangen. Een mondelinge aanvraag kan tot één dag (dinsdag 19 maart) voor de stemming 12.00 uur worden ingediend. Bij de aanvraag moet u een (kopie van een) geldig legitimatiebewijs tonen.

Meer informatie

Meer informatie over deze verkiezingen leest u hier.