Vrijwilligers schonen ook dit jaar de Maasoevers op (27-03-2019)

Dit item is verlopen op 01-05-2019.

16 Limburgse Maasgemeenten ruimen samen met maar liefst 131 verenigingen en groepen in Limburg de oevers langs de Maas op.

Ook in onze gemeente worden in de maanden maart en april de Maasoevers door 13 verenigingen opgeschoond.

Van land naar zee

De Maas zit vol met allerlei rommel, plastic in alle soorten en maten afkomstig van recreanten, onachtzame burgers, schepen of industrie. Het is allemaal op weg naar de Noordzee om daar voor eeuwig plastic soep te worden. Vanuit diverse organisaties wordt in het samenwerkingsverband Schone Maas Limburg samengewerkt om dit te voorkomen.

Opruimen

Het is belangrijk dat afval dat nu in het water drijft of op de oevers van de Maas terecht komt, wordt opgeruimd. Elk stuk plastic dat nu nog te zien en op te pakken is, vervalt door verwering uiteen in kleine niet opruimbare plastics en uiteindelijk in microplastics of nog kleiner. Plastic vergaat nooit uit zichzelf! Sinds dit jaar wordt op grote schaal samengewerkt om de oevers van de rivieren in Nederland maar ook in België en Duitsland schoon te krijgen.

Schone Maas 2018

In 2018 zijn er in de maanden maart en april ongeveer 1800 vrijwilligers in Limburg aan de slag geweest om meer dan 200 km Limburgse Maasoever te ontdoen vanvooral plastic afval. In de gemeente Bergen zijn ruim 200 vuilniszakken gevuld met zwerfvuil. In totaal hebben in onze gemeente 155 vrijwilligers zich ingezet om de Maasoevers weer schoon te krijgen. Wij bedanken iedereen die zich hiervoor heeft ingezet.

Meer informatie

Meer informatie leest u op de website  van Schone Maas.

Opruimen Maasoevers in 2018 door Dorpsraad Afferden