Vragenlijst voor mantelzorgers van mensen met een verstandelijke- of meervoudige beperking (12-02-2019)

Dit item is verlopen op 22-02-2019.

Het SOL is een vereniging van ouder- en familiegroeperingen, die de belangen van mensen met een verstandelijke beperking in Limburg behartigt.

Zij richt zich vooral op de collectieve belangen, waarbij de authentieke stem bepalend is. Als platform willen wij de wensen en behoeften van u als mantelzorger van iemand met een verstandelijke of meervoudige beperking in kaart brengen.

De mantelzorgondersteuner van Gemeente Bergen brengt de vragenlijst en de informatie van SOL onder uw aandacht.

Vragenlijst

Om een beter beeld te krijgen van de behoeften, vragen of problemen die er leven bij bovengenoemde mantelzorgers, hebben wij een vragenlijst opgesteld. Die wordt in de hele provincie verspreid. Wij willen de uitkomsten van Noord-Limburg vergelijken met de rest van Limburg. De vragenlijst is anoniem en wordt vertrouwelijk gebruikt.

Wij verzoeken u vriendelijk om de vragenlijst in te vullen. Bij voorkeur op de computer via Burgerkracht Limburg

Als u geen gebruik kunt of wilt maken van een computer, kunt u een papieren versie aan vragen bij de mantelzorgondersteuner van de gemeente Bergen (L) telefoonnummer (0485) 34 83 83.

Reacties graag versturen voor 22 februari 2019. Dat kan zonder postzegel naar: SOL, Antwoordnummer 1506, 6130 WB  Sittard.

Vragen voor SOL? 

Heeft u vragen of opmerkingen voor SOL? Laat het hen dan weten per e-mail via of telefonisch via 046-4208182.

Voor meer informatie over het SOL kunt u ook de website van het SOL bezoeken.

 

Pagina opties