Vraag attentie voor mantelzorger aan! (02-09-2019)

Een mantelzorger zorgt meer dan gemiddeld voor een partner, familielid of kennis. Mantelzorg is vaak langdurig en intensief. Mantelzorgers zijn geen professionele hulpverleners, maar hebben een persoonlijke band met diegene voor wie ze zorgen.

Omdat de zorg zich over het algemeen richt op bekenden, vinden deze mantelzorgers hun zorgtaken in veel gevallen vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Gemeente Bergen zet deze mantelzorgers dan ook graag in het zonnetje op vrijdag 8 november.

Zondag 10 november is de landelijke Dag van de Mantelzorg.

Aanvraagkaarten

Op verschillende locaties in de gemeente Bergen liggen aanvraagkaarten waarmee u een mantelzorger voor kunt dragen voor een attentie. Op vrijdag 8 november wordt de attentie bij de mantelzorger aan huis aangeboden.

De aanvraagkaartjes liggen bij huisartsen, gemeentehuis, Maasduinen Staete en de bibliotheek in Nieuw Bergen. Tot uiterlijk woensdag 9 oktober kunt u het kaartje naar de gemeente sturen of afgeven bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis.

Meer informatie?

Neem telefonisch contact op met de mantelzorgondersteuner van Gemeente Bergen via het Klant Contact Centrum (0485) 34 83 83 of 14 0485. U kunt ook een e-mail sturen.

Pagina opties