Voorontwerpbestemmingsplan Energielandgoed Wells Meer ter inzage tot en met 10 juni (14-05-2020)

Voor Energielandgoed Wells Meer is een voorontwerpbestemmingsplan met bijhorend milieueffectrapport opgesteld.

De stukken liggen tot en met woensdag 10 juni ter inzage, in deze periode kunt u een inspraakreactie indienen.

Inzage

Wilt u de stukken inzien in het gemeentehuis? Maak dan een afspraak via (0485) 34 83 83 of 14 0485.  U kunt de stukken ook digitaal vinden via deze bekendmaking en via de website van Energielandgoed Wells Meer (met video).

Inspraak

Vanwege de huidige coronamaatregelen is de inspraak aangepast met extra mogelijkheden om er voor te zorgen dat u zo goed mogelijk wordt geïnformeerd en de kans heeft een reactie te geven.

Een inspraakreactie indienen kunt u op de volgende manieren:

  • Via e-mail.
  • Schriftelijk naar Postbus 140, 5854 ZJ Bergen L, onder vermelding van ‘Wells Meer’.
  • Telefonisch, maak 24 uur van te voren een afspraak via het Klant Contact Centrum, (0485) 34 83 83, 14 0485 of stuur een e-mail.
  • Mondeling in het gemeentehuis. maak 24 uur van te voren een afspraak via het Klant Contact Centrum, (0485) 34 83 83, 14 0485 of via e-mail

Uiteraard houden we bij een fysieke afspraak rekening met de huidige coronamaatregelen.

Vragen of meer informatie?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum, (0485) 34 83 83 of 14 0485. Of stuur een e-mail  Kijk op de website van Energielandgoed Wells Meer voor meer informatie en het laatste nieuws over Energielandgoed Wells Meer.

Pagina opties