Voorontwerpbestemmingsplan Energielandgoed Wells Meer ligt ter inzage (01-05-2020)

Gemeente Bergen is bezig met de ontwikkeling van Energielandgoed Wells Meer. Een grootschalig en robuust gebied van ongeveer 400 hectare waar duurzame energie opgewekt wordt met bijvoorbeeld zonnepanelen en windturbines. De realisatie van het Energielandgoed speelt een belangrijke rol in het behalen van de doelstelling: gemeente Bergen in 2030 energieonafhankelijk.

Voorontwerpbestemmingsplan

Woensdag 29 april is het voorontwerpbestemmingsplan met bijhorend milieueffectrapport, dat voor Energielandgoed Wells Meer is opgesteld, gepubliceerd. Dit plan ligt sinds donderdag 30 april tot en met woensdag 10 juni ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Nieuw Bergen. Om deze stukken fysiek in te zien, dient u telefonisch een afspraak maken via (0485) 34 83 83. U kunt de stukken ook digitaal vinden via de website van Energielandgoed Wells Meer.

Wat is een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan legt de gemeenteraad vast wat er in een gebied wel en niet mag. Het is een juridisch bindend document voor zowel de overheid als inwoners en bedrijven.

Proces

Begin dit jaar zijn we gestart met het opstellen van het voorontwerpbestemmingsplan voor Energielandgoed Wells Meer. Deze ligt momenteel ter inzage. Het voorontwerp werken we vervolgens uit in een ontwerpbestemmingsplan. Hiervoor is een officiële inzageprocedure in september waarbij u een zienswijze kunt indienen. Op basis hiervan worden het definitieve bestemmingsplan uitgewerkt en ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad december dit jaar.

Coronamaatregelen

In verband met de huidige coronamaatregelen geven we de inspraak op aangepaste wijze vorm. Zo kunnen we helaas geen fysieke informatiebijeenkomst hiervoor organiseren. We zetten daarom extra in op andere mogelijkheden om er voor te zorgen dat u zo goed mogelijk geïnformeerd wordt en de kans krijgt een reactie te geven.

Indien toekomstige coronamaatregelen invloed hebben op het verdere proces, stellen we u hiervan op de hoogte. Onder ander via deze website en de website van Energielandgoed Wells Meer.

Inspraakreactie indienen

Wilt u een inspraakreactie indienen op het voorontwerpbestemmingsplan? Via onderstaande wegen kunt u reageren:

  • Via een e-mail.
  • Schriftelijk naar Postbus 140, 5854 ZJ Bergen L, onder vermelding van ‘Wells Meer’.
  • Telefonisch via (0485)34 83 83. Voor het indienen van een inspraakreactie dient u 24 uur van te voren een afspraak te maken via  (0485) 34 83 83 of via e-mail.
  • Mondeling in het gemeentehuis. U dient hiervoor 24 uur van te voren een afspraak te maken via (0485) 34 83 83 of via e-mail. Uiteraard houden we bij een fysieke afspraak rekening met de huidige coronamaatregelen.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben, twijfel dan niet om contact met ons op te nemen via (0485) 34 83 83 of  via e-mail

Meer informatie?

Kijk op de website van Energielandgoed Wells Meer voor meer informatie en het laatste nieuws. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelen door u aan te melden voor de nieuwsbrief.

Pagina opties