Voorkom fraude met kopie identiteitsbewijs (22-01-2020)

Steeds meer organisaties vragen om een kopie van uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument bijvoorbeeld bij het afsluiten van een huurcontract of telefoonabonnement.

Nooit zo maar afgeven

Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs af. Als iemand een kopie wil, vraag dan altijd waarom. Vaak is het noteren van het soort identiteitsbewijs en het nummer daarvan al voldoende. Geeft u toch een kopie af? Help dan om misbruik te voorkomen. Zo maakt u het fraudeurs moeilijk om de kopie te bewerken.

Voorkom misbruik

Schrijf op de kopie:

  1. dat het een kopie is;
  2. aan welk bedrijf u de kopie geeft;
  3. de datum waarop u de kopie afgeeft;
  4. streep eventueel het burgerservicenummer (BSN) door. In uw paspoort of identiteitskaart staat dit nummer vermeld onder persoonsnummer. Bij het oude model staat het BSN aan de voorkant van de houderpagina en bij het nieuwe aan de achterkant van de houderpagina;
  5. het BSN staat ook in de strook onderaan. Streep het ook hier door;
  6. u kunt ook uw pasfoto afschermen of onzichtbaar maken.

Burgerservicenummer

Overheidsorganisaties kunnen gebruik maken van het BSN voor het uitvoeren van hun werkzaamheden. Andere organisaties mogen het nummer alleen gebruiken als hiervoor een wettelijke basis is. Dit geldt bijvoorbeeld voor een bank of zorgverlener, zoals uw huisarts, apotheek en zorgverzekering. Voor die organisaties moet het BSN dus zichtbaar blijven.

Veilige kopie maken met KopieID app

Een kopie van uw legitimatiebewijs kunt u ook met behulp van de KopieID app beveiligen. Zo staat u niet meer persoonlijke informatie af dan strikt nodig.

U kunt de KopieID app downloaden in de Apple App Store of Google Play Store.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u

Pagina opties