Voorkeurstracé dijk in Heukelom mogelijk door samenwerking (16-07-2019)

Bewoners en ondernemers hebben samen met Waterschap Limburg voor het dijktracé in Heukelom, onderdeel van dijkversterking Nieuw Bergen, een betere oplossing gevonden. Het aangepaste tracé is verkeersveiliger, beschermt meer mensen en bedrijven en heeft minder landbouwgrond nodig.

foto ondertekening samenwerkingsovereenkomst 

Alternatief

Het idee voor deze oplossing ontstond tijdens een bijeenkomst van Waterschap Limburg met de omgeving. Bewoners en bedrijven waren het niet eens met het voorgestelde dijktracé en stelden voor ook een ander alternatief te onderzoeken.

Samenwerkingsovereenkomst

Vorige week hebben Wienerberger (producent van keramische bouwmaterialen) en Waterschap Limburg een samenwerkingsovereenkomst getekend. Wienerberger rekent geen kosten voor de benodigde grond waardoor dit alternatief financieel haalbaar is. 

Pagina opties