Voorkeursrecht voor provinciale gronden projectgebied Energielandgoed Wells Meer (05-02-2020)

Gemeente Bergen legt voorkeursrecht op voor de gronden die in bezit zijn van de Provincie Limburg. Dat betekent dat Gemeente Bergen bij verkoop als eerste het recht heeft om die gronden aan te kopen.

het landgoed Wells MeerDit is belangrijk om Energielandgoed Wells Meer te kunnen realiseren. Het voorkeursrecht is alleen van toepassing op de percelen in eigendom van de Provincie Limburg.

Omwonenden Energielandgoed Wells Meer

Omdat het voorkeursrecht uitsluitend van toepassing is op de percelen in eigendom van de Provincie Limburg, heeft het besluit geen gevolgen voor omwonenden die grond bezitten grenzend aan het geplande Energielandgoed Wells Meer. Alleen voor omwonenden die eigendommen van de Provincie Limburg pachten of huren kan de mogelijke verkoop van de gronden gevolgen hebben. In dat geval worden zij hierover door de Provincie Limburg geïnformeerd.

Meer informatie?

Woensdag 29 januari 2020 verscheen de publicatie van dit besluit in de Staatscourant. Meer informatie over dit besluit vindt u hier. Het laatste nieuws over de ontwikkelingen rond Energielandgoed Wells Meer vindt u op de website van het Energielandgoed Wells Meer.

Pagina opties