Verwijderen begroeiing voor aanleg natuurvriendelijke Maasoevers (11-10-2018)

Dit item is verlopen op 01-12-2018.

In oktober en november wordt in de gemeente Bergen op enkele oevertrajecten langs de Maas de begroeiing tussen de bestorting verwijderd.

Natuurvriendelijke oevers

Dit is voorbereidend werk voor het realiseren van in totaal 10 km aan natuurvriendelijke oevers langs de rivier tussen Kessel (L) en Alphen (Gld.). Daarbij wordt de oever ‘ontsteend’ voor een beter leefgebied voor plant en dier, één van de maatregelen voor het ecologisch herstel van de Maas. Aannemer Martens en Van Oord voert de werkzaamheden in opdracht van Rijkswater uit.

Meer informatie?

Kijk dan op de website van Rijkswaterstaat of bel gratis 0800-8002. De locaties van de werkzaamheden kunt u hieronder downloaden.