Verloren of gevonden? (20-08-2019)

Heeft u een voorwerp verloren of gevonden? Ga dan naar de website van Verloren of gevondenDeze website is tot stand gekomen in samenwerking met gemeenten en politie.

Verloren

Op de website kunt u kijken of uw verloren voorwerp is gevonden en zo ja, waar u het kunt ophalen.

Gevonden

Heeft u een voorwerp gevonden, dan kunt u dat melden op de website Verloren of gevonden U kunt het gevonden voorwerp vervolgens thuis bewaren. Als de eigenaar zich meldt, neemt de gemeente met u contact op. Uw gegevens worden niet openbaar.

Bewaren gevonden voorwerp

U kunt het gevonden voorwerp thuis bewaren. Als de rechtmatige eigenaar zich na één jaar niet heeft gemeld, wordt u eigenaar. U kunt het gevonden voorwerp ook in bewaring geven bij de gemeente. Dan wordt de gemeente, ná de wettelijke bewaartermijn, eigenaar.

Pagina opties