Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap (18-02-2019)

Dit item is verlopen op 21-03-2019.

Op woensdag 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschap. Kiesgerechtigden krijgen uiterlijk 6 maart 2019 op hun huisadres een uitnodiging om te stemmen: een stempas.

Met een stempas kan een kiezer in elk stembureau binnen de gemeente Bergen stemmen.              

Let op: als u de Nederlandse nationaliteit hebt, ontvangt u twee stempassen. Hebt u alleen een buitenlandse nationaliteit, dan ontvangt u alleen een stempas voor de waterschapsverkiezing.

Hier leest u meer informatie over het stemmen.

Iemand anders voor u laten stemmen

Kunt u niet zelf gaan stemmen, bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie? Vraag dan iemand anders uit dezelfde gemeente om uw stem uit te brengen. Dit heet een volmacht geven. De persoon kan uw stem alleen tegelijkertijd met z’n eigen stem uitbrengen.

Vul de achterkant van de stempas in

Om iemand anders die in dezelfde gemeente woont, voor u te laten stemmen, vult u de achterzijde van de stempas in. Zowel u als degene die voor u gaat stemmen, moeten de pas ondertekenen. De persoon die gaat stemmen, neemt een (kopie van) uw identiteitsbewijs mee. Dit identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn. Als u toch zelf wilt stemmen, dan vraagt u uw stempas terug en kunt u daar alsnog zelf mee stemmen.

Of vraag een schriftelijke volmacht aan

U kunt ook een schriftelijke volmacht aanvragen. Haal dan het formulier (model L 8) bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Bergen (L) of download het formulier het formulier onderaan het artikel. Degene die uw stem gaat uitbrengen, hoeft niet in de gemeente Bergen (L) te wonen. Wel moet u beiden binnen hetzelfde gebied wonen als waar de verkiezing voor geldt. Woont u in de gemeente Bergen (L) dan is dat voor de verkiezing van Provinciale Staten binnen de provincie Limburg. Voor de verkiezing van het Waterschap is dat binnen het grondgebied van waterschap Limburg. U vult allebei een deel van het formulier in. Dit formulier stuurt u op naar de burgemeester van de gemeente waar u op 4 februari 2019 woonde. Het formulier moet uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 zijn ontvangen. Als het verzoek wordt goedgekeurd, ontvangt degene die namens u gaat stemmen daarvoor een bewijs. Het is niet mogelijk om zo’n volmacht in te trekken en alsnog zelf te gaan stemmen. Degene die voor u gaat stemmen, hoeft bij een schriftelijke volmacht geen (kopie) van uw identiteitsbewijs te laten zien. Dus hebt u geen geldig legitimatiebewijs, en wilt u wel uw stem uitbrengen, vraag dan een schriftelijke volmacht aan.

Voor een ander stemmen: maximaal voor 2 andere personen

Als u namens iemand anders gaat stemmen, kan dat voor maximaal 2 andere personen per verkiezing. U kunt alleen voor een ander stemmen als u op datzelfde moment uw eigen stem uitbrengt. Neem de ingevulde stempas en (kopie van het) identiteitsbewijs van de ander mee, of de schriftelijke volmacht. En vergeet uiteraard ook uw eigen stempas en identiteitsbewijs niet.

Stemmen ronselen

Het initiatief om een volmacht te verlenen ligt bij de kiezer. Het is verboden om stelselmatig kiezers te vragen om hun stempas te ondertekenen en af te geven. Dit mag niet onder dwang en ook niet door omkoping met een cadeau of belofte.

Ergens anders uw stem uitbrengen

Bent u tijdens de verkiezingen op pad buiten uw eigen gemeente? Vraag dan een kiezerspas aan bij de gemeente waar u op 4 februari 2019 woonde. Daarmee kunt u, als inwoner van de gemeente Bergen (L), in het gehele Waterschap Limburg en in de hele provincie Limburg stemmen.

Kiezerspas aanvragen

  • Aanvragen kan mondeling bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Bergen (L) tot uiterlijk dinsdag 19 maart 12.00 uur. Denk daarbij aan uw stempas, deze moet u namelijk inleveren.
  • Voor een schriftelijke aanvraag is een formulier (model K6) beschikbaar bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Bergen (L). U kunt dit formulier ook downloaden onderaan dit artikel. Het formulier stuurt u naar de burgemeester. Het formulier moet uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 zijn ontvangen. Als u al een stempas ontvangen heeft, dan moet u deze meesturen.

Stemmen met kiezerspas

Als u een kiezerspas heeft aangevraagd, kunt u alleen daarmee stemmen. Als deze pas zoekraakt, krijgt u geen nieuwe. Denk bij het stemmen uiteraard ook aan uw identiteitsdocument.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de verkiezingen? Kijk dan hier.