Verkiezingen Europees Parlement (07-05-2019)

Dit item is verlopen op 24-05-2019.

Donderdag 23 mei 2019 kunt u uw stem uitbrengen voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement.

Stempas

Kiesgerechtigden krijgen uiterlijk 9 mei 2019 - 14 dagen voor de verkiezingen - op hun huisadres een uitnodiging om te stemmen: een stempas. Hiermee kunt u in elk stembureau binnen de gemeente Bergen stemmen. Neem naast de stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee.

Verhuizing

Verhuist u in verkiezingstijd, dan kan het zijn dat u nog moet stemmen in uw oude gemeente. Beslissend daarbij is de peildatum kiesgerechtigdheid. Het adres waarop u op 9 april 2019 officieel staat ingeschreven, bepaalt waar u moet stemmen. Dit adres staat ook op uw stempas.

Op de stempas staat het adres van het dichtstbijzijnde stembureau maar binnen de gemeente mag in elk stembureau gestemd worden.

Kiezerspas en volmacht

Om elders, bijv. in de nieuwe woongemeente, een stem uit te kunnen brengen, kunt u een kiezerspas aanvragen. Met een kiezerspas kunt u stemmen binnen het hele gebied waarvoor de verkiezing geldt: in heel Nederland. U kunt ook iemand binnen of buiten de gemeente machtigen om namens u te stemmen, dat kan met een volmacht. Een gemachtigde mag maximaal voor twee andere personen stemmen.

Vervangende stempas

Hebt u ten onrechte geen stempas ontvangen of hebt u uw stempas verloren, dan kunt u bij de gemeente waar u op 9 april 2019 ingeschreven stond, een nieuwe stempas aanvragen. Dat kan zowel schriftelijk als mondeling. Een schriftelijke aanvraag moet uiterlijk 5 dagen voor de stemming door de burgemeester zijn ontvangen. Een mondelinge aanvraag kan tot één dag (woensdag 22 mei) voor de stemming 12.00 uur worden ingediend. Bij de aanvraag moet u een (kopie van een) geldig legitimatiebewijs tonen.

Meer informatie

Voor vragen of informatie kunt u:

  • kijken op deze pagina
  • bellen met het Klant Contact Centrum, (0485) 34 83 83 of 14 0485.

Pagina opties