Uw hond kan er niets aan doen, u wel! (12-08-2019)

Het is een grote ergernis in gemeente Bergen: hondenpoep. In speeltuintjes, op trottoirs en midden in de woonwijken liggen uitwerpselen van de viervoeters.

En dat kan niet langer, vindt de gemeente. Tot nu toe hebben de BOA’s alleen waarschuwingen gegeven aan hun baasjes. Vanaf augustus gaan de BOA’s ook boetes uitdelen.

De hoogte van de boetes

  • Poep niet opruimen: € 149,-
  • Geen zakje bij: € 104,- (i.p.v. € 95,-)
  • Hond niet aan de lijn: € 104,-.

Binnen de bebouwde kom

Binnen de bebouwde kom moet u hondenpoep altijd opruimen, ook als dat in de berm of groenvoorziening ligt. Daarnaast mag uw hond binnen de bebouwde kom niet loslopen.

Buiten de bebouwde kom

Hondenpoep op routes, zoals wandel- en fietspaden, moet u ook buiten de bebouwde kom opruimen. Uw hond mag, onder voortdurend toezicht, loslopen buiten de bebouwde kom, tenzij dat anders is aangegeven. Zo is het in diverse natuurgebieden, niet toegestaan om uw hond los te laten lopen, tenzij dit anders is aangegeven.

Losloopgebieden

Uw hond mag loslopen in de zogenaamde losloopgebieden. En die zijn er twee in de gemeente Bergen:

  • het losloopgebied in boswachterij Afferden
  • het losloopgebied bij het Eendenmeer in Nieuw Bergen

Handhaving en communicatie

Uit diverse onderzoeken en beleidsstukken blijkt dat de overlast van hondenpoep nog steeds een grote ergernis is voor de inwoners van gemeente Bergen. Daarom zet de gemeente handhaving en communicatie hierop actiever in.

Pagina opties