Toekomstbestendig ondernemen (19-11-2019)

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om het Economisch Programma 2030 vast te stellen.

Overzicht kern Nieuw BergenIn dit programma staat welke kansen er zijn voor de economie in deze gemeente. En op welke wijze Gemeente Bergen samen wil werken met ondernemers om deze kansen te verzilveren.

In overleg met

Bij het maken van het Economisch Programma 2030 heeft de gemeente overleg gevoerd met plaatselijke ondernemers uit verschillende sectoren, met inwoners en dorpsraden. Een gezamenlijk proces waarbij iedereen heeft meegedacht over het belang van de economie voor de leefbaarheid van de kernen, het vestigings- en ondernemersklimaat van deze gemeente, innovatie en kansrijke deelmarkten.

Economisch Programma 2030

U kunt het Economisch Programma 2030 hieronder downloaden. De commissie Ruimte en Economie bespreekt het programma in de vergadering van 27 november, 19.30 uur. De vergadering vindt plaats in raadzaal, u bent daarbij welkom.

Pagina opties