Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) (05-08-2019)

Op de website van Rijksdienst voor ondernemend Nederland kunnen we lezen dat de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) weer van kracht wordt.

De publicatie in de Staatscourant is naar verwachting half augustus. Aanvragen is dan mogelijk vanaf 2 september 2019.

Wanneer in aanmerking?

Wilt u voor de SEEH in aanmerking komen, dan moet u minimaal 2 grote energiebesparende isolatiemaatregelen in de eigen bestaande koopwoning uitvoeren. U kunt de subsidie pas aanvragen nadat u de maatregelen heeft uitgevoerd en betaald. Voorwaarde is verder dat u als aanvrager zowel de eigenaar als bewoner bent van de woning en ook niet eerder SEEH-subsidie kreeg.

Waarom SEEH?

De SEEH voor eigenaar én bewoner stimuleert de eigenaar én bewoner van een woning om energie te besparen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de subsidieregeling uit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Meer informatie

U leest meer over de subsidieregeling op de website van Rijksdienst voor ondernemend Nederland . Heeft u vragen, wilt u weten wat deze regeling voor u kan betekenen? Dan bent u ook welkom in het Energiehuis. In augustus heeft het Energiehuis geen vaste inlooptijden. Wilt u een gesprek met een energieadviseur? Maak dan een afspraak via de VerduurSAMEN2030 Facebookpagina of via e-mail.

Pagina opties