Stichting Leergeld De Stuwwal (05-02-2019)

Dit item is verlopen op 24-03-2019.

Sinds donderdag 31 januari werkt Gemeente Bergen samen met Stichting Leergeld De Stuwwal.

Met deze samenwerking willen beide partijen de drempels verlagen voor de regelingen voor kinderen van vier tot achttien jaar. Bovendien willen Stichting Leergeld en Gemeente Bergen het bereik van de beschikbare regelingen vergroten en de doelgroep beter bereiken.

Ouders/verzorgers van kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar kunnen voor een bijdrage in aanmerking komen als het gezinsinkomen niet hoger is dan 110% van de bijstandsnorm.

Vergoedingen waarbij Stichting Leergeld De Stuwwal ondersteuning kan bieden zijn onder andere: woordenboeken, een rekenmachine, een fiets voor naar school of een laptop.

Aanvragen

Inwoners die een beroep willen doen op Stichting Leergeld, kunnen een aanvraag indienen via de website van Stichting Leergeld De Stuwwal. Vervolgens wordt een afspraak ingepland voor een huisbezoek.

De afhandeling van aanvragen vindt plaats door de Stichting, die als intermediair op huisbezoek gaat. In die rol kunnen ze een goede inschatting maken wat er voor de kinderen van 4 tot 18 jaar nodig en mogelijk is.

Intermediairs kunnen op deze manier ook inspelen op andere, reeds bestaande regelingen van Gemeente Bergen, waaronder het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds.

Meer informatie

Meer informatie leest u op de website van Stichting Leergeld De Stuwwal of neem telefonisch contact op met het Klant Contact Centrum, (0485) 34 83 83 of 14 0485.