Sociaal-Medische Indicatie (SMI) kinderopvang (07-09-2017)

Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten kinderopvang SMI.

Dit kan bijvoorbeeld als maar één van de ouders werkt, terwijl de andere ouder om sociale en/of medische redenen tijdelijk niet in staat is om voor de kinderen te zorgen. Kinderopvang kan dan een (tijdelijke) oplossing bieden om ouders te ontlasten en/of de ontwikkeling van het kind niet te schaden.

Wanneer krijgen ouders een Sociaal Medische Indicatie?

Een tegemoetkoming op basis van SMI wordt afgegeven door de gemeente indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  1. Het gezin, waarvan een ouder een sociaal en/of medisch probleem heeft, woont in de gemeente Bergen en is daar ingeschreven.
  2. Het gezin een kind heeft voor wie kinderopvang, door het sociaal en/of medisch probleem van de ouder, nodig is om zich goed en gezond te kunnen ontwikkelen.
  3. Het gezin kan geen gebruik maken van een voorliggende voorziening zoals de kinderopvangtoeslag, jeugdzorg, een persoonsgebonden budget of een medisch kinderdagverblijf.
  4. Het kind een leeftijd heeft van 0 tot plaatsing op het voortgezet onderwijs.
  5. Het Sociaal Team Bergen een schriftelijk advies heeft uitgebracht over de noodzaak, de omvang (maximaal 20 uur per week per kind) en de duur (maximaal 6 maanden, indien noodzakelijk kan dit worden verlengd).

Aanvraag SMI

Ouders kunnen contact opnemen met het Sociaal Team Bergen (0485) 34 83 83, 14 0485 of via sociaalteam@bergen.nl. Voor het aanvragen van een sociaal medische indicatie dient gebruik te worden gemaakt van een aanvraagformulier dat u via het sociaal team krijgt aangereikt.

kinderen met hoepel

Pagina opties