Samen op weg! (24-07-2019)

Dit item is verlopen op 18-08-2019.

In de gemeente Bergen helpen sinds 1 juni werkzoekenden bij het weghalen van rondslingerend afval.

Langs verschillende routes ruimen zij zwerf- en waaivuil op; daarbij maken zij gebruik van een bakfiets. Onze gemeente beschikt over twee elektrische bakfietsen die speciaal hiervoor zijn ingericht. Het gaat hier om mensen die om verschillende redenen geen betaalde baan hebben. In dit project ‘Op weg’ krijgen zij de kans om opnieuw de weg te vinden naar werk.

Jobcoach

Zij worden hierbij ondersteund door de jobcoach van erkend leerwerkbedrijf Noord Limburgs Groen (NLG). NLG helpt hen om werkritme te vinden, verantwoordelijk te worden en zich te kunnen redden. NLG is een sociaal hoveniersbedrijf. Het biedt werk- en ontwikkelingsmogelijkheden aan mensen die ondersteuning nodig hebben om normaal te kunnen werken. NLG verzorgt ook het groenonderhoud op diverse plaatsen in de gemeente Bergen.

Naar een nieuwe baan

De gemeente verwacht dat de deelnemers door begeleiding en werkritme uiteindelijk doorstromen naar betaald werk. Het mes snijdt hier dus aan twee kanten. De deelnemers doen werkervaring op en gaan letterlijk ‘op weg’ naar een nieuwe baan. En de openbare ruimte van de gemeente wordt schoner.

Pagina opties