Project Future (09-01-2020)

Dit item is verlopen op 19-01-2020.

Future is een project van zes samenwerkende gemeenten in Noord-Limburg en de provincie Limburg.

Dit project vindt plaats in het kader van het actieprogramma de maatschappelijke diensttijd. Hiermee willen de gemeenten en de provincie jongeren verbinden aan organisaties.

De jongeren zetten hun talenten/skills in om organisaties te ondersteunen of te helpen met werkzaamheden en taken die nodig zijn. FUTURE richt zich daarom niet alleen op het belang voor de jongeren, maar zeker ook op het belang voor de organisaties: een win-win situatie dus. Naast dat het jongeren werkervaring brengt, werken ze ook aan hun perspectief. Voor de organisaties geldt dat ze er een extra ‘paar handen’ bij krijgen.

Neem bij vragen of interesse voor deelname contact op met Danny Hommen van Wel.Kom, 06 - 3511 9903, d.hommen@welkom.nu

Pagina opties