Politiespreekuur vervalt (02-09-2019)

Dit item is verlopen op 17-09-2019.

Maandag 16 september vervalt het spreekuur van de politie.

Online een aangifte of melding doen?

U kunt op verschillende manieren aangifte doen of iets melden aan de politie. Kijk hiervoor op de website www.politie.nl bij 'Aangifte of melding doen'.

Politie bellen?

Bij spoed: 112

Geen spoed: 0900-8844.

Pagina opties