Plaats afval op inzameldag vóór 7.30 uur aan de weg (09-07-2019)

Dit item is verlopen op 31-08-2019.

In de gemeente Bergen wordt één keer per 2 weken huisvuil opgehaald. In de even weken worden op maandag en dinsdag de groene en grijze afvalcontainers geleegd. Op woensdag wordt het PMD-afval ingezameld.

Aanbieden van afvalcontainers of PMD-afval

Als u wilt dat uw huisvuil opgehaald wordt, dient u op de inzameldag de container of zakken PMD-afval altijd vóór 07.30 uur aan de weg te zetten.

Op de inzameldag dient u de container met gesloten deksel en de handgreep naar de straatzijde aan de straat te zetten. Containers waarvan de deksel niet gesloten is, worden door de inzamelaar niet leeggemaakt. Ook mogen er geen vuilniszakken naast de container staan, deze worden niet meegenomen.

PMD-afval wordt op woensdag in de hele gemeente opgehaald. U mag PMD alleen aanbieden in de speciale doorzichtige inzamelzakken.

Vuilniswagen vanaf 07.30 uur in de straat

Vanaf 07.30 uur ’s morgens start de inzamelaar met het inzamelen van huisvuil. Routes kunnen soms wat afwijken van wat u gewend bent. Daarom adviseren wij u om altijd de afvalcontainers vóór 07.30 uur aan de straat te zetten.

Klachten over de inzameling

Heeft u klachten over de inzameling, is bijvoorbeeld uw container niet leeggemaakt? Neem dan contact op met de gratis Afval Infolijn: (0800) 221 00 13.

Pagina opties