Ophalen huisvuil en de tarieven (22-01-2020)

In de even weken wordt in de gemeente Bergen op maandag en dinsdag de groene en/of grijze afvalcontainer geleegd. Op woensdag worden de zakken met PMD opgehaald.

Aanbieden van de containers

Wilt u uw groene en/of grijze container leeg laten maken? Plaats dan op de inzameldag de container met gesloten deksel en de handgreep naar de straatzijde vóór 07.30 uur aan de weg. Containers waarvan de deksel niet gesloten is, worden door de inzamelaar niet leeggemaakt. Ook mogen er geen vuilniszakken naast de container staan, deze worden niet meegenomen.

Tarieven 2020

De tarieven per lediging zijn:

25 liter 40 liter 80 liter 140 liter 240 liter
GFT-afval € 3,30 n.v.t. € 4,56 € 5,93 n.v.t.
Restafval n.v.t. € 3,99 € 5,24 € 7,11 € 10,24

Inzameling PMD-zakken

In de even weken worden op woensdag in de hele gemeente de zakken met PMD opgehaald. De inzamelaar neemt alleen het PMD mee dat wordt aangeboden in de speciale doorzichtige zakken die de gemeente aan haar burgers beschikbaar stelt. Andere zakken of zakken waar geen plastic verpakkingsmateriaal, blik of drankkarton in zit, laat de inzamelaar staan. De inzameling start om 07.30 uur.

Milieupark Heukelom

Op het milieupark in Bergen kunt u al dan niet tegen betaling afval aanbieden. Het milieupark is geopend op vrijdag van 13.00 uur – 17.00 uur en op zaterdag van 09.00 uur – 15.00 uur. Op het milieupark betaalt u sinds 1 januari 2020 voor de meeste afvalstromen per aanbieding van maximaal 2 m3 € 15,-. Meer informatie leest u op de afvalkalender.

Pagina opties