Ophalen afval start eerder bij afkondiging hitteplan (30-07-2019)

Dit item is verlopen op 15-08-2019.

Als het hitteplan van kracht is, start de inzameling van afval vanaf 6.00 uur in plaats van 7.30 uur.

Bij extreme temperaturen hoeven medewerkers van de huisvuilinzameldienst op het heetst van de dag dan geen zware lichamelijke arbeid te verrichten.

Afval op avond vóór inzameling aan straat

In de periode dat het hitteplan geldt, wordt het huisvuil voortaan vanaf 06.00 uur ’s morgens opgehaald (in plaats van 07.30 uur). Wij adviseren u bij deze situatie de afvalcontainers en/of zakken met PMD de avond voorafgaand aan de inzameling aan de straat te zetten.

Hitteplan

Het hitteplan wordt afgekondigd door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) wanneer er sprake is van hoge temperaturen, een hoge luchtvochtigheid en sterke zonkracht. Wanneer het hitteplan geldt, wordt de huisvuilinzameling per direct vervroegd naar 06.00 uur ’s morgens.

Zoveel mogelijk inwoners bereiken

Uiteraard proberen we bij het van kracht gaan van het hitteplan zoveel mogelijk burgers te bereiken via een bericht op deze website, een bericht op onze facebookpagina en het bericht te verspreiden via de regionale pers.

Tip: geef de aangepaste ophaaltijden ook door aan uw buren, zodat iedereen goed geïnformeerd is!

Pagina opties