Op zoek naar zorgvrijwilligers (08-11-2017)

Wilt u actief worden als zorgvrijwilliger? Meld u dan aan bij de Vrijwilligerszorg. Samen gaat u op zoek naar vrijwilligerswerk dat bij u past.

Vrijwilligerszorg

De Vrijwilligerszorg biedt hulp aan kwetsbare burgers in de thuissituatie door het inzetten van een vaste vrijwilliger. De vrijwilliger biedt bijvoorbeeld ondersteuning aan mensen met een chronische ziekte, lichamelijke beperking of iemand die eenzaam is. Jong, oud én hun mantelzorgers kunnen een beroep doen op de zorgvrijwilliger.

Wat kan een zorgvrijwilliger doen?

Als vrijwilliger kunt u op allerlei manieren helpen:

  • iemand gezelschap houden zodat de mantelzorger even tijd voor zichzelf heeft;
  • samen wandelen (eventueel met rolstoel of rollator);
  • een luisterend oor bieden;
  • samen een boodschap halen.

Met uw hulp kunt u echt iets betekenen in het leven van die ander.

Aanmelden

Wilt u zorgvrijwilliger worden? Meld u dan aan via e-mail of het Klant Contact Centrum, (0485) 34 83 83 of 14 0485.

Er worden geen specifieke eisen gesteld aan leeftijd, opleidingsniveau of ervaring. Belangrijker is dat u discreet bent, afspraken nakomt en dat het klikt met de persoon voor wie u zorgt.

Pagina opties