Onderzoek naar koopgedrag in Limburg (05-11-2019)

De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Online winkelen is sterk gegroeid, op straat zien we vaker leegstand of veranderen winkels in bijvoorbeeld horeca of woningen.

Provincie Limburg zet zich daarom samen met gemeenten en winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden en dorpscentra. Periodiek onderzoek naar koopgedrag is daarbij van groot belang.

Waar haalt u de boodschappen?

Doet u uw dagelijkse boodschappen dicht bij huis of gaat u hiervoor naar een andere plaats? Waar gaat u heen als u bijvoorbeeld kleding en schoenen koopt? Hoe vaak koopt u online? En hoe tevreden bent u over het winkelaanbod bij u in de buurt? Deze en andere vragen worden gesteld in het onderzoek waar ook Gemeente Bergen aan deelneemt.

Vul de vragenlijst in

De provincie nodigt willekeurige inwoners schriftelijk uit om deel te nemen aan het onderzoek. Maar ook inwoners die geen brief ontvangen kunnen deelnemen aan het onderzoek. U kunt de vragenlijst invullen op de website van Koopstromenonderzoek Limburg 2019. Onder alle deelnemers worden 50 cadeaubonnen van € 25,- verloot. Invullen kan tot en met week 49.

Privacy gewaarborgd

De privacy van deelnemers is gewaarborgd in overeenstemming met de nieuwe privacywetgeving (AVG). Antwoorden van deelnemers zijn niet gekoppeld aan hun woonadres en worden uitsluitend gebruikt voor dit onderzoek.

Meer informatie

Het onderzoek wordt uitgevoerd door I&O Research. Meer informatie hierover kunt u lezen op de website van Koopstromenonderzoek Limburg 2019. Of stuur een e-mail.

Pagina opties