Ondersteuning door Stichting Leergeld De Stuwwal (03-03-2020)

Bent u ouder en/of verzorger van kinderen van vier tot achttien jaar en kunnen zij om financiële redenen niet meedoen aan (school)activiteiten?

Dan kunt u ondersteuning aanvragen bij Stichting Leergeld voor bijvoorbeeld de aanschaf van een rekenmachine, een laptop, een fiets om naar school te gaan of om me te gaan met een schoolreisje. U komt in aanmerking voor een bijdrage als het gezinsinkomen niet hoger is dan 110% van de bijstandsnorm.

Aanvragen

U kunt een aanvraag indienen via de website Stichting Leergeld De Stuwwal. Stichting Leergeld maakt dan een afspraak voor een huisbezoek.

Zij bekijken wat er voor kinderen van vier tot achttien jaar nodig is en spelen in op andere regelingen van Gemeente Bergen, waaronder het Jeugd Fonds Sport en het Jeugd Fonds Cultuur.

Samenwerking

Gemeente Bergen werkt samen met Stichting Leergeld De Stuwwal. Hiermee willen beide partijen de drempels verlagen voor de regelingen voor kinderen. Bovendien willen Stichting Leergeld en Gemeente Bergen het bereik van de beschikbare regelingen vergroten en de doelgroep beter bereiken.

Meer informatie

Meer informatie leest u op de website van Stichting Leergeld De Stuwwal of neem telefonisch contact op met het Klant Contact Centrum, (0485) 34 83 83 of 14 0485.

Pagina opties