Nieuwe subsidieregelingen (16-07-2019)

De gemeente verstrekt elk jaar subsidie aan een groot aantal verenigingen. De basis van deze subsidies ligt vast in subsidieregelingen. Hierin staat welke verenigingen en organisaties in aanmerking komen voor subsidie en hoe het subsidiebedrag wordt berekend.

Nieuwe regelingen

De uitwerking in de praktijk was niet altijd in overeenstemming met het doel van de subsidieverlening. Ook waren niet alle organisaties logisch ingedeeld. Daarom heeft het college de subsidieregelingen opnieuw vastgesteld.

Zes regelingen in plaats van vier

De regelingen voor sport en amateurkunst blijven bestaan. Hierin zijn maar een paar wijzigingen aangebracht en de subsidiebedragen blijven hetzelfde. De oude subsidieregeling Belangengroeperingen is gewijzigd in drie nieuwe regelingen:

  • Jeugd en Jongeren
  • Belangengroeperingen en
  • Overige Subsidies.

Daarnaast is het in de regeling Incidentele subsidies mogelijk gemaakt om ook subsidie te verkrijgen voor evenementen die publiek uit de regio trekken. De nieuwe regels kunt u hier inzien.

In werking

De nieuwe subsidieregels gelden voor subsidieaanvragen voor volgend jaar. Dit betekent dat de gemeente bij de beoordeling van de subsidies voor het jaar 2020 de nieuwe subsidieregelingen toepast. De subsidies 2020 moeten voor 1 oktober 2019 worden aangevraagd,

Aanvragen subsidie

De formulieren voor het aanvragen van subsidie voor 2020 kunt u vanaf 21 augustus via deze website downloaden. Let op dat u de subsidie tijdig aanvraagt.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met het Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0485) 34 83 83,  14 0485 of een e-mail sturen.

Pagina opties