Modder op de weg = gevaar op de weg (23-10-2019)

Het oogstseizoen is in volle gang. Loonbedrijven en agrariërs vervoeren hun oogst via de openbare weg.

Hierdoor kunnen gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan door natte grond op de weg, afkomstig van de banden van landbouwvoertuigen. Om de gevolgen en de overlast zo beperkt mogelijk te houden, zijn een aantal afspraken opgesteld:

De landbouwer, transporteur en loonwerker

  • Direct voor de werkzaamheden worden waarschuwingsborden geplaatst om overige weggebruikers te informeren over het risico van modder op de rijweg.
  • Tijdens de werkzaamheden wordt het wegdek zo goed mogelijk schoongehouden.
  • Het is niet de bedoeling dat zwaar landbouwverkeer door de bermen rijdt om de banden moddervrij te maken.
  • Na de werkzaamheden wordt het wegdek en de bermen schoongemaakt en moeten de waarschuwingsborden verwijderd worden. Worden de wegen niet schoongemaakt, dan doet de gemeente dat op kosten van de vervuiler.

De andere weggebruikers

  • In de oogstperiode september-december rijden er meer landbouwvoertuigen op de openbare weg. Breng begrip op voor de boeren die hun oogst moeten binnenhalen en houd rekening met extra verkeershinder.
  • Houd rekening met besmeurde wegen en pas uw snelheid aan.
  • Houd ook rekening met het feit dat boeren bezig kunnen zijn met het schoonmaken van de weg. Rijd de werkzaamheden stapvoets voorbij.
  • Na een droge periode kan bij regen vuil los komen en voor gladheid zorgen, ook al wordt op dat moment niet geoogst.

Controle

De politie, BOA’s en gemeente controleren op het plaatsen van waarschuwingsborden bij besmeurde wegen en op het reinigen van de wegen.

Pagina opties