Melden overlast eikenprocessierups (13-05-2020)

“De overlast van processierupsen is voor veel mensen vervelend en, helaas, niet altijd op te lossen. We moeten ons realiseren dat dit probleem niet zo maar verdwijnt,” aldus wethouder Splinter.

Gemeente Bergen heeft daarom een plan van aanpak gemaakt. Zo verwijdert de gemeente nesten van de eikenprocessierups alléén in de bebouwde kom. Deze nesten worden met industriële zuigers opgezogen.

Buitengebied

In het buitengebied verwijdert de gemeente géén nesten. Het verwijderen van het steeds toenemend aantal nesten is niet realiseerbaar, mede gelet op het uitgestrekte buitengebied van de gemeente en de kosten van het verwijderen. In het buitengebied zet de gemeente in op natuurlijke beheersing, zoals het verhogen van de biodiversiteit. Het doel is om de ecologische balans weer te herstellen, zodat er voldoende natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups zijn.

Melden overlast

Wilt u nesten van de eikenprocessierups melden? Hou er dan rekening mee dat Gemeente Bergen alleen nesten binnen de bebouwde kom verwijdert. Nesten binnen de bebouwde kom kunt u hier melden.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de eikenprocessierups, wat u zelf kunt doen om deze te bestrijden? Kijk dan op (een van) de volgende websites/pagina:

In de bebouwde kom worden nesten van de eikenprocessierups opgezogen (bron foto: processierups.nu)

Pagina opties