Meer biodiversiteit: meer natuurlijke vijanden eikenprocessierups (29-04-2020)

Voldoende biodiversiteit zorgt voor een natuurlijke balans. Hoe meer kruiden en bloemen, hoe meer insecten, vlinders en vogels , waaronder ook natuurlijke vijanden van de processierups.

Het is een manier van natuurlijk beheersen: met het vergroten van de biodiversiteit pak je één van de oorzaken aan en zorg je met natuurlijke methoden voor minder groei en verspreiding van de eikenprocessierups. Daarnaast levert meer biodiversiteit een mooier en gevarieerder landschap op.

Maaien en zaaien

Gemeente Bergen is al enkele jaren bezig met een aangepast maaibeleid van de bermen. We maaien de bermen minder en/ of slechts gedeeltelijk. Bermen en akkerranden zaaien we in met  bloem- en kruidenrijke zadenmengsels die aantrekkelijk zijn voor insecten, vlinders en vogels.

Plaatsen nestkasten

Waarschijnlijk heeft u ze al hier en daar zien hangen: nestkastjes in eikenbomen. Dit voorjaar heeft Gemeente Bergen 100 nestkastjes opgehangen. Deze zijn bestemd voor koolmeesjes, dit vogeltje eet graag processierupsen. Vorig jaar heeft de gemeente al 65 nestkastjes voor de mezen opgehangen. Bij een controle in de zomer bleek dat bijna alle nestkastjes waren bewoond. Dat succes was aanleiding voor de uitbreiding dit jaar.

Wat kunt u doen?

Ook u kunt bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit. Bijvoorbeeld door (een gedeelte van) uw tuin aantrekkelijk te maken voor insecten, vlinders en vogels. Door de bermen langs akkers, weilanden en fietspaden niet te maaien. Misschien wilt u ook de berm langs uw tuin laten liggen? Het oogt allemaal wat minder strak, het lijkt allemaal onkruid. Maar dit soort bermen zijn een waardevol stukje natuur voor vogels, vlinders en kleine insecten. Waaronder ook natuurlijke vijanden van de processierups.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of aan de slag? Kijk dan op de website van:

Aanpak eikenprocessierups

Meer informatie over de eikenprocessierups leest u op deze pagina.

Klaprozen in een weiland

Bloem- en kruidenrijke bermen: waardevol voor vogels, vlinders en kleine insecten (Foto Arnold van Vliet, bron website Processierups)

Pagina opties